Counsel

Michael Faure

Een lege profielfoto

Expertise

Michael Faure begon aan de balie in 1982. Sedert 1988 is hij ook verbonden aan verschillende academische instellingen in Nederland. Eerst halftijds als universitair (hoofd)docent bij de vakgroep Straf- en Strafprocesrecht van de Rijksuniversiteit Leiden, nadien (sedert 1 september 1991) als hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht en directeur van het Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek (METRO) aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

Sinds 1 februari 2008 is hij ook halftijds verbonden als hoogleraar Comparative Private Law and Economics aan het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) van de Erasmus School of Law in Rotterdam.
Hij combineert deze rijke academische carrière met zijn praktijk als advocaat en pleit nog steeds zaken binnen zijn specialisatie, het milieustrafrecht. Op praktisch vlak wordt vaak samengewerkt met meester Koen Clonen, die met zijn team praktische bijstand en ondersteuning verleent in vele van de milieurechtelijke dossiers.
Meer informatie:

Opleiding

Michael behaalde een Licentiaat in de Rechten aan de Universitaire Instelling te Antwerpen. Naast zijn rechtenstudies verdiepte hij zich ook in de Criminologie aan Universiteit Gent. Aan de University of Chicago Law School (Fellowship of the Belgian, American, Educational Foundation) behaalde hij een Master of Laws in 1984-1985. Tevens werd Michael Doctor in de Rechten aan de Albert Ludwigs Universität te Freiburg im Breisgau.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?