Expertise

Tuchtrecht

Tuchtrecht bewaakt ethisch en correct handelen

Als overheid heeft u belang bij de correcte toepassing van het tuchtrecht in het kader van uw personeelsbeleid. Elke beroepsgroepering waakt over de stipte naleving van de deontologische voorschriften door haar leden.

Tuchtvorderingen onderzoeken of u bepaalde ethische of gedragsregels overschrijdt. En of u hier ook zelf schuld aan heeft, door verzuim of door een tekortkoming. Ze gaan na of u uw beroep naar waarde uitoefent en uw plichten nakomt.

Voor wie geldt het tuchtrecht?

Het tuchtrecht geldt niet voor iedereen. Alleen specifieke beroepen komen hiervoor in aanmerking zoals:

  • ambtenaren
  • politiebeambten
  • advocaten
  • bedrijfsrevisoren
  • artsen en medische zorgberoepen
  • ..

De sancties zijn niet mild en de gevolgen kunnen drastisch zijn. Van een morele afwijzing door een blaam, een verwittiging of een berisping tot meer ernstige straffen zoals een schorsing, een degradatie of zelfs een ontslag met verlies van pensioenrechten.

Unieke kennis in tuchtrecht

De regels en de rechtspraak rond tucht zijn niet altijd even eenduidig. Vaak staan ook hoog oplopende emoties de ratio in de weg. Dan is het van belang iemand met kennis en ervaring aan uw zijde te hebben. Iemand die het hoofd koel houdt en de proces- en verjaringstermijnen in het oog houdt.

Crowe Spark Legal staat zowel de overheid als de beklaagde bij. Door onze unieke ervaring in het tuchtstatuut helpen wij u verder met oplossingen op uw maat.

Onze specialisten in tuchtrecht

Benieuwd naar onze unieke aanpak?