24-08-2023

Alles wat je moet weten over flexi-jobs

Sinds 2015 heeft de Belgische wetgever een nieuwe tewerkstellingsvorm in het leven geroepen voor werknemers en gepensioneerden om op een voordelige manier bij te verdienen: de zogenaamde ‘flexi-jobs’. Aanvankelijk kon enkel de horecasector beroep doen op de flexi-jobs, maar de afgelopen jaren is het toepassingsgebied aanzienlijk uitgebreid.

Dit jaar zijn er opnieuw een aantal sectoren aan het toepassingsgebied van het flexi-job statuut toegevoegd, waaronder de sportsector (PC nr. 223), het paritair subcomité voor de uitbating van bioscoopzalen (PC nr. 303.03), het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC nr. 304) en het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen- en diensten (PC nr. 330).

Het aantal werknemers en werkgevers dat in België gebruik maakt van een flexi-job neemt de laatste jaren sterk toe. Maar, kom ik als werkgever of werknemer wel in aanmerking voor het flexi-job statuut? En welk soort overeenkomst moet ik als werkgever opstellen om een flexi-jobber in dienst te nemen?

Voorwaarden

Belangrijk om te weten is dat niet elke werkgever en werknemer gebruik kunnen maken van het statuut flexi-job. Zo kunnen enkel werkgevers uit bepaalde sectoren een flexi-jobovereenkomst aanbieden. Daarnaast moet de werknemer zelf aan een aantal strikte voorwaarden voldoen:

  • De werknemer moet in de loop van het derde kwartaal voorafgaand aan de flexi-job gewerkt hebben bij een of meerdere Belgische werkgevers ten belope van minstens 4/5de van een voltijdse job.
  • De werknemer mag niet worden tewerkgesteld door de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent in het kader van een gewone overeenkomst voor minstens 4/5de van de voltijdse arbeidsduur.
  • De werknemer mag geen flexi-job uitoefenen in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding ten laste van dezelfde werkgever.
  • De werknemer mag zich niet in een opzeggingstermijn bevinden bij de werkgever bij wie hij een flexi-job uitoefent.
  • De werknemer mag niet tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen.

Bij gepensioneerden moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën:

  • Personen die de wettelijk pensioenleeftijd bereikt hebben (≥ 65 jaar bij aanvang flexi-job): bij deze personen gebeurt er geen controle op een hoofdactiviteit. Zij worden in het kader van een flexi-job geacht gepensioneerd te zijn, zelfs als ze hun pensioen nog niet effectief opnemen, en kunnen met andere woorden meteen aan de slag als flexi-jobber.

En;

  • Vervroegd gepensioneerden (≤ 65 jaar bij aanvang flexi-job): deze categorie van toekomstige flexi-jobbers moet in het tweede voorafgaande kwartaal aan de flexi-job effectief geregistreerd zijn als gepensioneerde in het pensioenkadaster. Er moeten dus minstens twee kwartalen zitten tussen het einde van hun actieve loopbaan en aanvang van de flexi-job. Indien een vervroegd gepensioneerde niet zo lang kan wachten en meteen aan de slag wil gaan na het pensioen, valt hij terug op de voorwaarden van een werknemer in de eerste twee kwartalen van de flexi-job (zie opsomming hierboven).

Niet één maar twee overeenkomsten opstellen

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, dien je twee verschillende overeenkomsten met de werknemer te sluiten: een zogenaamde raamovereenkomst en een flexi-jobarbeidsovereenkomst.

De raamovereenkomst is algemeen document dat de basisvoorwaarden vastlegt waarbinnen de tewerkstelling zal gebeuren. De raamovereenkomst moet verplicht schriftelijk worden vastgelegd vóór de aanvang van de flexi-job.

De eigenlijke flexi-jobarbeidsovereenkomst kan daarentegen zelfs enkel mondeling worden gesloten. Dit contract zorgt ervoor dat beide partijen op de hoogte zijn van de duur of het concrete werk waarvoor de flexi-jobber wordt ingeschakeld. Wij raden aan om ook deze overeenkomst schriftelijk op te stellen zodat er geen discussie kan bestaan over de wederzijdse rechten en plichten.

Meer weten? Contacteer een van onze specialisten. Wij kunnen helpen bij het opstellen van de juiste overeenkomsten voor flexi-jobs op maat van uw onderneming.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?