Partner

Katrien Crauwels

Expertise

Katrien legt zich toe op arbeidsrecht en arbeidsrelaties als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Zij heeft een ruime ervaring in het collectief arbeidsrecht, in individuele arbeidsrelaties en vragen en betwistingen omtrent sociale zekerheid. Daarnaast adviseert zij regelmatig administratieve overheden en ambtenaren over het administratief statuut en tuchtzaken. Ten slotte heeft Katrien een bijzondere interesse voor het gezondheidsrecht.

Opleiding en ervaring

Katrien behaalde haar licentiaatsdiploma Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1992. Zij volgde nadien nog met succes een hele reeks aanvullende opleidingen (o.m. master in het Ondernemingsrecht, postgraduaat HR Management, “Sociale bemiddeling, arbeidsconflicten in organisaties” en een postgraduaat Gezondheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen).

Na haar studies startte Katrien haar carrière aan de Antwerpse balie. Zij speelt een actieve rol in de balie. Zij was bestuurslid, ondervoorzitter en voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de balie Antwerpen. Ze werd meermaals verkozen als lid van de raad van de Orde en afgevaardigde in de Orde van Vlaamse balies (OVB). Vanaf september 2021 is zij adjunct-stafhouder van de afdeling Antwerpen, balie Provincie Antwerpen.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?