Expertise

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid: van levensbelang

Zowel als werkgever, zelfstandige of als werknemer heeft u te maken met het sociaal zekerheidsrecht.

Uw sociale zekerheid is van levensbelang. Het is uw vangnet bij situaties waarbij u minder of geen inkomen heeft uit uw werk. Tijdelijk of permanent: door ziekte, zwangerschap, pensionering, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook bij ouderschapsverlof, tijdskrediet, en palliatief verlof vangt de sociale zekerheid een stuk van uw inkomen op. Net zoals het ook uw kindergeld en sociale verzekering regelt.

Zorg dus maar best dat u in orde bent. Onze advocaten en juridisch adviseurs gidsen u met plezier doorheen deze complexe materie met verschillende instellingen, regelgevingen en overheden.

De RSZ voor werknemers en werkgevers

Bent u als werkgever geregistreerd? Dan heeft u een aantal plichten ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. U moet heel wat formaliteiten vervullen en de juiste sociale bijdragen voor uw werknemers doorstorten naar de RSZ.

Vaak zijn er echter geschillen met de RSZ. Het gaat dan over

 • zwartwerk
 • deeltijdse arbeid
 • kosten eigen aan de werkgever
 • en andere

Als werknemer heeft u ongetwijfeld ook wel eens vragen over uw

 • pensioen
 • groeipakket (kinderbijslag)
 • werkloosheidsuitkering
 • tegemoetkoming bij tijdskrediet
 • uitkering bij zwangerschap

Sociaal verzekeringsfondsen voor zelfstandigen

Als zelfstandige kiest u zelf bij welk sociaal verzekeringsfonds u zich aansluit. Zij berekenen en innen uw sociale bijdragen en slaan de brug met de overheid. Zo bent ook u sociaal beschermd.

Anders dan bij werknemers betaalt u zelf ieder kwartaal uw bijdrage. Deze hangt af van de hoogte uw inkomen.

Crowe Spark Legal: uw gids voor uw sociale zekerheid

Heeft u vragen over uw rechten en plichten? Denkt u te veel bij te dragen of te weinig te krijgen? Heeft u te maken met een negatieve beslissing die u rechtstreeks aanbelangt?

Wij doorgronden uw situatie, geven klare antwoorden op uw vragen en verdedigen u met doorslaggevende argumenten. Het betreft:

 • conflicten met de RSZ
 • sociaal statuut van zelfstandigen
 • arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • pensioengeschillen
 • geschillen met RVA, VDAB en uitbetalers groeipakket (kinderbijslagfondsen)

Onze specialisten in sociale zekerheid

Benieuwd naar onze unieke aanpak?