Expertise

Individueel arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht: goede afspraken voor een optimale werkrelatie

De advocaten arbeidsrecht van Crowe Spark Legal begeleiden u als werkgever, werknemer en als zelfstandige in elke fase van uw arbeidsrelatie. Zowel in de private sector als bij de overheid.

We zijn graag uw gids. Dat is geen overbodige luxe. Een goede samenwerking tussen werknemer en werkgever is immers de basis van ieders succes. En de uitdagingen op het gebied van HR zijn groot en vaak ingewikkeld.

Vermijd valkuilen: denk proactief

U maakt best goede afspraken van bij de start, in lijn met de geldende regels en wetten. Deze zijn vaak ingewikkeld en heel specifiek voor uw sector. Daarenboven veranderen ze snel. Met onze ervaring en expertise wijzen we u op valkuilen en risico’s en werken we proactief. Zo voorkomt u veel miserie en vermijdt u kosten aan het einde van de rit.

Onze oplossingen

U krijgt antwoorden op al uw HR-gerelateerde vragen. Wij begeleiden, adviseren en verdedigen u. Concreet betekent dit:

 • passende overeenkomsten maken
  • Arbeidsovereenkomsten voor vaste of tijdelijke tewerkstelling
  • Management-en consultancyovereenkomsten met zelfstandigen
  • Handelsagentuurovereenkomsten voor handelsagenten
 • uw loonkosten optimaliseren
 • geschillen rond schijnzelfstandigheid voorkomen en oplossen
 • u adviseren rond arbeidsreglementen met aandacht voor de aansprakelijkheid van werkgever én werknemer.
 • u coachen en adviseren in uw personeelsbeleid.
 • vragen over arbeidstijd en arbeidsomstandigheden beantwoorden. Hoe zit het met het welzijn, absenteïsme en telewerk? Hoe omgaan met arbeidsongevallen, ziekteverlof, tijdskrediet, educatief verlof en ouderschapsverlof. Wat met privacy, camerabewaking en controle van het mailverkeer?
 • u gidsen bij complexere projecten, herstructureringen en overnames
 • u bijstaan in procedures voor rechtbanken
 • u adviseren en bijstaan bij ontslag, vrijwillig of om dringende reden. Individueel of collectief
 • pensioenen voorbereiden en optimaliseren via groepsverzekeringen en andere aanvullende pensioenen
 • u optimaal voorbereiden op en bijstaan bij een sociale inspectie
 • u adviseren bij tewerkstelling over de grenzen heen

Onze specialisten in individueel arbeidsrecht

Benieuwd naar onze unieke aanpak?