Expertise

Geschillenbeslechting

Een geschil beslechten? Hoe pakt u dat best aan?

Heeft u een conflict of lijdt u schade door toedoen van een ander? Dan kan u op verschillende manieren tot een oplossing, tegemoetkoming of schadeloosstelling komen. Naast de gerechtelijke procedure, kan u om uw geschil te beslechten ook onderhandelen, bemiddelen of opteren voor arbitrage.

Kies voor de meest efficiënte weg

Crowe Spark Legal staat u bij. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze, wikken de voor-en nadelen van iedere aanpak en begeleiden u in het hele traject.

  • Onderhandeling: onze advocaten onderhandelen rechtstreeks met de tegenpartij of de advocaat ervan. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Het voordeel? Wij hebben ervaring en kennis van uw rechten en plichten. U vermijdt er vaak een dure en langdurige gerechtelijke procedure mee.
  • Arbitrage: onze advocaten staan u bij of vertegenwoordigen u als uw conflict beslecht wordt via arbitrage. Wat dit betekent? Samen met de tegenpartij duidt u een onpartijdige arbiter of een college van arbiters aan. Zij buigen zich over het geschil en doen hierover een bindende uitspraak.
  • Bemiddeling: in een bemiddelingsprocedure onderhandelt u zelf met de tegenpartijen. Jullie beslissen ook zelf. Het is wel een neutrale derde, de bemiddelaar, die alles in goede banen leidt. Ook deze rol nemen onze advocaten graag voor u op.
  • Gerechtelijke procedure: onze advocaten begeleiden u en vertegenwoordigen uw belangen voor de rechtbanken en hoven van beroep in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Zijn ook andere regio’s of landen betrokken in uw zaak? Door onze collega-advocatenkantoren van het netwerk van Crowe heeft u rechtstreekse toegang tot juridische know-how in 150 landen binnen en buiten Europa.

Onze specialisten in geschillenbeslechting

Benieuwd naar onze unieke aanpak?