Expertise

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid? Wat betekent dat voor u?

Het is belangrijk uw aansprakelijkheid goed te regelen. Zowel pre-contractueel als contractueel. Een inbreuk of fout kan immers zware gevolgen hebben. De link naar strafrecht is nooit veraf.

Als u schade lijdt of berokkent, luidt de eerste vraag: wie is hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk? Wie betaalt de schade? En komt er een verzekeraar in tussen? Ziehier enkele voorbeelden.

 • Maakte u een fout bij het uitoefenen van uw handelsactiviteiten? En stelt uw klant u verantwoordelijk voor schade die hij lijdt?
 • Berokkende uw aannemer schade aan uw woning?
 • Reed u door het rode licht en veroorzaakte u daarmee een ongeval?
 • Maakte u misbruik van vennootschapsgoederen?
 • Of bent u zelf slachtoffer van overtredingen zoals fraude en misbruik van vertrouwen?

Expertise over sectoren heen

We zijn thuis bij de overheid en in verschillende sectoren van de economie: vrije beroepen, (para)medisch, logistiek, transport, maritiem, en financieel. Ook de horeca, bouw, vastgoed, detailhandel hebben voor ons geen geheimen.

Milieustrafrecht als bijzondere expertise

Ons milieu is kostbaar. De wet ziet erop toe dat het met respect behandeld wordt. Er zijn regels, vergunningen, heffingen en belastingen. Nochtans zijn er nog altijd veel overtredingen. Denk maar aan:

 • illegaal kappen van bomen
 • gevaarlijke stoffen vervoeren zonder vergunning
 • afval dumpen

Wordt u beticht van milieuvervuiling of bent u er zelf slachtoffer van? Onze advocaten hebben bijzondere expertise op dit vlak en helpen u graag verder.

Onze service

Heeft u zelf schade geleden of wordt u ervan verdacht schade aan een derde te hebben berokkend? Onze advocaten staan u bij en adviseren u. Als particulier, als beoefenaar van uw beroep of als bestuurder.

Wij verdedigen u met betrekking tot uw:

 • Burgerlijke en familiale aansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Onze specialisten in aansprakelijkheid

Benieuwd naar onze unieke aanpak?