Expertise

Strafrecht

Strafrecht? Ook voor rechtspersonen.

Strafrecht gaat verder dan u als burger. Ook in een zakelijke omgeving is strafrecht alomtegenwoordig. Er is nauwelijks wetgeving die geen strafrechtelijke sancties voorziet als u ze niet naleeft. U kan ermee te maken krijgen als slachtoffer of als vermeende dader. Individueel als medewerker, manager en bestuurder. Of als rechtspersoon, onderneming of vereniging zelf.

We bekijken het totaalplaatje

Crowe Spark Legal is geen nichekantoor. We zijn van verschillende markten thuis. En kijken graag over het muurtje, verder dan het strikt juridische. Welke impact heeft een bepaalde strafrechtelijke actie op andere terreinen?

Ook hebben we verschillende disciplines onder één dak. Dat maakt het makkelijk om linken te leggen naar het ondernemingsrecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht, arbeidsrecht en andere vakgebieden. U krijgt betere en scherpere inzichten, nuttig voor uw strafzaak.

Onze expertise reikt ver

Voor welke zaken kan u bij onze advocaten terecht?

  • bij misbruik van vertrouwen
  • bij (on)opzettelijke slagen en verwondingen bij het uitoefenen van het beroep, bijvoorbeeld als politieambtenaar
  • bij strafrechtelijke gevolgen bij een verkeersongeval
  • bij (vermeende) stedenbouwrechtelijke overtredingen: de strafrechtelijke verdediging van bouwheren, opdrachtgevers en aannemers
  • bij arbeidsongevallen met lichamelijk letsel of met dodelijke afloop: de strafrechtelijke verdediging van ondernemingen en hun bedrijfsleiders
  • bij overtredingen van de milieuwetgeving, de welzijnswetgeving, de arbeidswetgeving, de rij- en rusttijdenreglementering
  • schending van het beroepsgeheim zoals bij medische beroepen
  • alle mogelijke strafbare feiten in verband met faillissementen en ondernemingen in moeilijkheden
  • misbruik van vennootschapseigendommen
  • financiële en andere fraude, witwaspraktijken

Onze specialisten in strafrecht

Benieuwd naar onze unieke aanpak?