Expertise

(Para)medische professionals

Advocaten en juridische ondersteuning voor alle medische professionals: medici en paramedici.

Juridische vraagstukken bij (para)medici

Bent u arts, tandarts, diëtist, verpleegkundige of kinesist? Start u net een eigen praktijk of is ze al een gevestigde waarde? Misschien werkt u als zelfstandige of bediende in een zorginstelling?

Eén ding staat vast: als medisch of paramedisch geschoolde heeft u het ontzettend druk. U wenst uw patiënten zo goed mogelijk te verzorgen. Er rest dan ook weinig tijd om u te verdiepen in alle wettelijke verplichtingen van uw beroep.

Juridisch denk- en doewerk

Maak u geen zorgen: voor al uw juridische denk- en doewerk staat Crowe Spark Legal voor u klaar. Wij hebben de expertise en de ervaring in huis. Vakoverschrijdend zelfs. Gezondheidsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht: met al deze takken heeft u rechtstreeks of onrechtstreeks te maken.

Oplossingen op uw maat

We reiken u klinkklare oplossingen aan bij deze vragen:

 • Wat zijn de rechten van mijn patiënten? Tot welke informatie hebben zij toegang? Tot hoever reikt het beroepsgeheim? En de privacy? Wat zijn de rechten en plichten verbonden aan het medisch dossier?
 • Alles wordt digitaler: wat met het elektronisch medisch dossier, e-health en m-health?
 • Hoe los ik een geschil op met de Orde der Artsen? Hoe pas ik het medisch tuchtrecht toe?
 • Waar begint en waar eindigt mijn medische aansprakelijkheid? Een belangrijke vraag bij burgerlijke en strafrechtelijke procedures en bij medische fouten
 • Hoe krijg ik met mijn zorgberoep erkenning en vestiging?
 • Hoe pas ik het medisch contractenrecht toe?
  • samenwerkingsovereenkomsten opstellen
  • auditen van associatiecontracten tussen u en andere zorgverleners
  • begeleiden van contractuele geschillen tussen u en een collega-zorgverlener of de instelling waar u werkt. In het laatste geval kan het ook gaan over ziekenhuisfinanciering, de algemene werking of ontslag.
  • opstellen van een informed consent, een toestemming waarbij de patiënt vooraf geïnformeerd wordt over de acties en de mogelijke gevolgen
  • advies rond de ziekteverzekering, de nomenclatuur en de geschillen met het RIZIV

Onze specialisten in (para)medische professionals

Benieuwd naar onze unieke aanpak?