Expertise

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht: van bouwaanvraag tot begeleiding bij procedure

Het omgevingsrecht kent vele toepassingen en is een complexe materie.

Gaat u bouwen of verbouwen en heeft u hiervoor een vergunning nodig? Of de aanpassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)? Of komt er in uw buurt een nieuwe KMO-zone en wilt u hiertegen bezwaar tekenen? Hoe zit het met het Milieueffectenrapport (MER)? Wat in geval van onteigening?

Bent u zelf geen specialist ter zake? Neem er dan één onder de arm. Danzij de expertise en ervaring van de advocaten van Crowe Spark Legal wint u tijd én geld.

Advies over de ganse lijn

Crowe Spark Legal adviseert u met betrekking tot alle aspecten van het Omgevingsrecht.

Zo kan u op ons beroep doen voor

  • bijstand in het kader van omgevingsvergunningsprocedures
  • het aantekenen van bezwaar in het kader van een openbaar onderzoek
  • beroepen bij de Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State
  • bestuursrechtelijke handhaving, bodemverontreiniging, en andere

Onze specialisten in omgevingsrecht

Benieuwd naar onze unieke aanpak?