24-01-2023

Bent u klaar om klokkenluiders een stem te geven?

Op 15 december 2022 werd de wet gepubliceerd die een Belgische klokkenluidersregeling invoert voor werknemers in de private en de publieke sector. Klokkenluiders zijn alle personen die mistoestanden (inbreuken op de wet ) binnen hun organisatie aan het licht brengen.

Europa legt de lidstaten op om klokkenluiders te beschermen en ervoor te zorgen dat door hen gemelde inbreuken op de wet in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt en behandeld. De Belgische regeling gaat wat verder dan wat Europa vraagt en zal voor heel wat bedrijven en organisaties nieuwe verplichtingen met zich meebrengen.

De wet legt onder andere een verplichting op voor bedrijven met minstens 50 werknemers en voor de overheid om meldingskanalen te installeren die de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en de onpartijdige opvolging van een melding garanderen.

Organisaties met minstens 50 werknemers moeten een intern meldingssysteem opzetten, na overleg met de sociale partners, en een register bijhouden van elke ontvangen melding. Het meldingskanaal zal moeten voldoen aan verschillende vereisten.

Als werkgever zal je ook moeten instaan voor duidelijke en toegankelijke informatie over de beschikbare meldingskanalen en het beheer van de meldingen (bijvoorbeeld door het arbeidsreglement of een interne policy).

Voor organisaties met 250 werknemers of meer moet het interne meldingskanaal opgezet worden tegen 15 februari 2023. Juridische entiteiten met 50 tot 249 werknemers krijgen meer tijd, namelijk tot 17 december 2023, om een intern meldingskanaal op te zetten.

Wanneer een klokkenluider een inbreuk op de wetgeving over onderwerpen als overheidsopdrachten, financiële diensten, sociale fraude, milieubescherming, volksgezondheid, enz. meldt, geniet hij of zij onder bepaalde voorwaarden ook bescherming tegen represailles. Werknemers kunnen bijvoorbeeld een bijzondere schadevergoeding eisen wanneer ze worden ontslagen, geschorst, gedegradeerd of nadelig behandeld omwille van hun melding.

De wettelijke deadlines naderen, dus het is belangrijk om zich als organisatie goed te informeren en tijdig maatregelen te treffen. Dat kan door binnen het bedrijf een meldingskanaal en policy uit te werken, maar er zijn ook verschillende dienstverleners die meldingskanaal aanbieden of zelfs als meldingsbeheerder aangesteld kunnen worden.

Welke oplossing u ook kiest, Crowe Spark Legal biedt u graag alle nodige individuele ondersteuning aan voor het correct implementeren van de wet.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?