10-01-2023

Buitenlandse werknemers in dienst nemen? Zo doe je dat!

Als werkgever ga je steeds op zoek naar de meest geschikte werknemer voor de functie. Meestal zal een beroep op de lokale arbeidsmarkt voldoende zijn, maar sommige profielen zijn in België zo moeilijk te vinden dat je genoodzaakt bent in het buitenland op zoek te gaan naar die nieuwe versterking. Een buitenlandse werknemer vast in dienst nemen kan echter niet zomaar. In veel gevallen zal de werkgever een gecombineerde vergunning voor werk en verblijf moeten aanvragen, de zogenaamde Single Permit.

Wanneer is een Single Permit nodig?

Het aanvragen van een Single Permit is noodzakelijk wanneer de werknemer de nationaliteit heeft van een land dat niet tot de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland behoort en wanneer hij in dienst zal treden voor een Belgische werkgever gedurende meer dan 90 dagen.

Als een buitenlandse werknemer gedurende een korte periode als gedetacheerde in België komt werken, is onder bepaalde voorwaarden geen vergunning nodig. In enkele gevallen zal een gedetacheerde werknemer die langer dan 3 maanden in België verblijft, wel een toelating tot arbeid moeten aanvragen.

Welke werknemers komen in aanmerking voor een Single Permit?

Niet alle buitenlandse werknemers komen in aanmerking om in België te werken en verblijven. Een aanvraag voor een Single Permit zal enkel kans maken op succes wanneer de werknemer tot één van de in de wet opgesomde categorieën behoort, bijvoorbeeld:

  • Een hooggeschoolde werknemer;
  • Een werknemer die een erkend knelpuntberoep uitoefent;
  • Een gespecialiseerde technieker;
  • Een werknemer waarvan kan worden aangetoond dat er binnen een redelijke termijn geen vergelijkbare arbeidskracht beschikbaar is op de lokale arbeidsmarkt;

Werknemers voor wie de aanvraag van een Single Permit noodzakelijk is en die niet onder één van de in de wet vermelde categorieën vallen, komen helaas niet in aanmerking voor een Single Permit.

Hoe wordt de Single Permit aangevraagd?

Voordat een aanvraag kan worden ingediend, moeten werkgever en werknemer een aantal documenten verzamelen. Die documenten moeten onder meer aantonen dat de werknemer aan de slag zal gaan bij de werkgever via een arbeidsovereenkomst, dat de werknemer gezond is, dat hij een ziektekostverzekering heeft of zal afsluiten…

Afhankelijk van de categorie waartoe de werknemer behoort, kan het ook vereist zijn om bijvoorbeeld diploma’s toe te voegen of om bewijsstukken bij te brengen dat geen geschikte kandidaat werd gevonden op de lokale arbeidsmarkt.

Daarna kan het dossier online worden ingediend voor goedkeuring van de Single Permit. Zowel de Vlaamse Dienst Economische migratie (of, naar gelang het geval, de Waalse Direction de l’Emploi et des Permis de Travail) als de federale Dienst Vreemdelingenzaken moeten hun toelating geven.

Pas wanneer beide instanties een positieve beslissing hebben genomen, wordt de Single Permit toegekend aan de werknemer en kan hij naar België afreizen om zijn werk aan te vatten.

Vraag je je af of jouw kandidaat-werknemer in aanmerking komt voor een Single Permit of heb je begeleiding nodig bij de aanvraagprocedure?

Crowe Spark Legal heeft de nodige expertise in huis om je vragen te beantwoorden en de aanvraag voor jouw onderneming in te dienen.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?