27-11-2023

De sociale verkiezingen gaan officieel van start!

In december 2023 vangt voor duizenden Belgische ondernemingen de voorbereiding voor de vierjaarlijkse sociale verkiezingen aan.

Hoewel de effectieve verkiezingen pas zullen plaatsvinden in de maand mei 2024, start de verkiezingsprocedure in de aanloop daarvan nu al. Ten laatste de 60ste dag vóór aanplakking van de verkiezingsdatum, en dus ten laatste 150 dagen vóór de effectieve verkiezingsdag in mei, moeten werkgevers al allerlei informatie verschaffen aan de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of aan de vakbondsafvaardiging.

Afhankelijk van de vooropgestelde verkiezingsdatum, valt het startpunt van de verkiezingsprocedure dus op een datum tussen 15 en 28 december 2023.

Ten laatste tegen die datum moeten de werkgevers de ondernemingsraad en het comité, of de vakbondsafvaardiging, schriftelijk informeren over een aantal belangrijke gegevens die van belang zijn voor de verdere procedure en die noodzakelijk om de kieslijsten te kunnen samenstellen:

 • De technische bedrijfseenheden: Voor de sociale verkiezingen wordt een onderneming bekeken als een technische bedrijfseenheid (TBE). Met andere woorden: als een feitelijke eenheid die niet noodzakelijk dezelfde is als de juridische entiteit. De verkiezingsprocedure wordt op het niveau van elke TBE georganiseerd.

 • Het aantal werknemers in dienst per categorie:
  o Arbeiders
  o Bedienden
  o Jonge werknemers (<25 jaar)

 • De functies van het leidinggevend personeel, inclusief de titel en de inhoud van de functie.
  Indicatief vermeldt de werkgever alvast de naam van de personen die deze functies uitoefenen.

 • In voorkomend geval, de functies van de kaderleden.
  Ook hier vermeldt de werkgever alvast indicatief de naam van de personen die deze functies uitoefenen.

 • De voorlopige datum van de aanplakking van het bericht met de aankondiging van de verkiezingsdatum, waarbij de uiteindelijke beslissing echter wordt vastgesteld door de ondernemingsraad of door het comité voor preventie en bescherming op het werk zelf.

Dit is nog maar een eerste stap in een lange aanloop naar de sociale verkiezingen van 2024. Het is bekend: het is een lange en soms complexe procedure tot en met de verkiezingsdag. Maar met de juiste voorbereiding en begeleiding kunnen verrassingen worden vermeden.

Crowe Spark Legal staat uw onderneming graag bij bij al uw vragen rond de voorbereidingen van de sociale verkiezingen.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?