14-09-2022

Verderzetting flexibele insolventieregels

Ingevolge COVID-19 heeft de wetgever bij wet van 21 maart 2021 tot wijziging van het boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de formaliteiten voor de opening van een gerechtelijke reorganisatie versoepeld. Zo moesten in principe de wettelijk vereiste stukken steeds op straffe van nietigheid bij een verzoekschrift tot opening van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie worden gevoegd. De wetgever geeft de onderneming -schuldenaar die het verzoek indient de mogelijkheid om de documenten tot uiterlijk 2 dagen voor de zitting neer te leggen.

De wetgever voorziet ook in een ‘pre-packaged bankruptcy procedure’, die de schuldenaar de mogelijkheid geeft om een voorbereidend akkoord te sluiten met één of meerdere schuldeisers.

Bovendien voorziet de wet ook in een verlenging van de duur van het handelsonderzoek van 4 naar 8 maanden en van 8 naar 18 maanden wanneer het onderzoek de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden zelf wordt gevoerd.

De relevante bepalingen (art. 2, 4 t.e.m. 12) van de wet van 21 maart 2021 worden verlengd tot 31.03.2023.

Mocht het water u aan de lippen zitten en uw vennootschap heeft ademruimte nodig, aarzel niet om CROWE SPARK LEGAL te contacteren die samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?