Expertise

Best practices en audits (corporate en employment housekeeping)

Ondernemen als goede huisvader

Zowel op het gebied van HR als het vennootschapsrecht heeft u heel wat in de gaten te houden. Er zijn administratieve en wettelijke verplichtingen. Misschien staan ze niet op uw prioriteitenlijstje. Of heeft u er gewoon geen tijd voor?

Vermijd zware sancties en zorg dat u in orde bent. Niet alleen als de inspectie langskomt. Altijd. Doe hiervoor een beroep op Crowe Spark Legal. Wij nemen graag deze formaliteiten van u over.

Hoe helpen wij u concreet?

Op niveau van de organisatie

  • Voorbereiden van raden van bestuur
  • aandeelhoudersvergaderingen organiseren
  • publicaties in het Belgisch Staatsblad verzorgen
  • opstellen en wijzigen van statuten

Op niveau van HR

  • uw arbeidsreglement up-to-date houden
  • alle sociale documenten op punt stellen
  • zorgen dat u de formaliteiten van de Welzijnswet naleeft
  • een audit op uw verzekeringen en groepsverzekeringen uitvoeren: is al het nodige verzekerd en geven de contracten de beste oplossingen voor u?

Onze specialisten in best practices en audits (corporate en employment housekeeping)

Benieuwd naar onze unieke aanpak?