Expertise

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom: niet tastbaar, wel waardevol

Uw bedrijf is creatief. Nieuwe ideeën, ontwikkelingen en uitvindingen onderscheiden u van uw concurrentie in een snel evoluerende markt. Hoewel niet tastbaar, zijn deze intellectuele eigendomen wel zeer waardevol. Ze zijn uw garantie voor de toekomst.

Hoe voorkomt u dat een ander bedrijf met uw intellectuele eigendom gaat lopen? Dat ze u kopiëren, of uw ideeën integreren in hun eigen producten? Bescherm ze. Meer nog, zorg dat u er zelf beter van wordt.

Juridische begeleiding: geen overbodige luxe

Crowe Spark Legal ontfermt zich over uw intellectuele eigendomsrechten, uw handelsmerk en uw naam.

  • We waken over uw auteursrechten en naburige rechten. U bent immers de enige die er vrij kan over beschikken.
  • We redigeren licentieovereenkomsten. Deze geven anderen tijdelijk en tegen betaling de mogelijkheid om uw eigendomsrechten te commercialiseren.
  • Hoe beschermt u uw intellectuele eigendomsrechten in uw distributienetwerk?
  • Is er een oneigenlijk gebruik van uw merk, octrooi, foto’s, tekeningen of modellen? We gaan er met alle juridische middelen tegenaan.
  • Wat met de creaties van werknemers en freelancers die voor u werken? Ook hier leggen we de intellectuele eigendomsrechten vast.

Onze specialisten in intellectuele eigendom

Benieuwd naar onze unieke aanpak?