21-11-2023

Deadline voor statutenaanpassingen volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nadert!

Voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen opgericht voor 1 mei 2019, verstrijkt de deadline om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) op 31 december 2023.

Met de invoering van het WVV heeft de wetgever een vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschapsrecht voor ogen.

De verplichting tot aanpassing van uw statuten biedt u dan ook de gelegenheid om gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden die het WVV u biedt om bepaalde statutaire regelingen te herzien.

Omdat de aanpassing van de statuten, met uitzondering van de CommV, vof en vzw, notarieel dient te gebeuren wacht u hier best niet langer mee. Het belooft namelijk een drukke periode te worden bij de notarissen aangezien de statuten van nog vele vennootschappen aangepast moeten worden. Hierdoor komt de deadline voor uw vennootschap mogelijk in het gedrang.

Sanctie bij niet tijdige aanpassing?

De gevolgen van een niet-tijdige aanpassing van de statuten variëren naargelang het type van vennootschap.

1. Een vennootschapsvorm die ook in het WVV blijft bestaan
Indien u nalaat de statuten van bijvoorbeeld de (vroegere) bvba, de nv, vzw,… aan te passen, zijn de leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de rechtspersoon of derden hierdoor lijden.

2. Een afgeschafte rechtsvorm
Indien u nalaat de statuten aan te passen van een vennootschap waarvan de rechtsvorm opgeheven werd, dan zal deze automatisch omgezet worden in de rechtsvorm die het dichtst aanleunt bij de oude vorm. Hoewel deze automatische omzetting op het eerste gezicht handig kan lijken, kan dit in sommige gevallen tot vervelende situaties leiden.

Voor de vennootschappen die op 1 januari 2024 automatisch werden omgezet, moet het bestuursorgaan vervolgens binnen zes maanden na die datum een buitengewone algemene vergadering oproepen om ook de statuten in overeenstemming te brengen met het WVV. De laatste deadline voor de bestuursorganen van deze vennootschappen is dus 30 juni 2024.
Ook hier zijn de leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de rechtspersoon of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichting om de statuten aan te passen aan het WVV.

Andere verregaande gevolgen van een niet-tijdige aanpassing van de statuten
Naast de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuursorgaan kan een niet-tijdige aanpassing nog andere gevolgen hebben.

De meeste subsidievoorwaarden vereisen namelijk dat de begunstigde rechtspersoon te allen tijde voldoet aan alle heersende Belgische wetgeving. Het niet tijdig aanpassen van de statuten kan dan mogelijk gevolgen hebben voor de toekenning van een subsidie.

Ook het Wetboek van Inkomstenbelasting vereist om van bepaalde gunstregimes te kunnen genieten dat u voldoet aan de bepalingen van het WVV. Ook hier zijn nadelige gevolgen mogelijk bij een niet-tijdige aanpassing van de statuten.

Wacht niet langer en vraag ons vandaag nog om u bij te staan bij de aanpassing van uw statuten!
Er zijn heel wat redenen om de statuten van uw vennootschap tijdig aan te passen. Eerst en vooral kan u gebruik maken van de flexibele regels die het WVV mogelijk maakt. Daarnaast beperkt u tevens uw aansprakelijkheidsrisico’s. Tot slot loopt u niet het risico dat u bepaalde voordelen misloopt.

Hebt u vragen of wenst u graag begeleiding, neem dan zeker contact op met onze specialisten.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?