29-07-2021

Een opsteker in Coronatijden: Coronapremie vanaf 1 augustus mogelijk

Tal van ondernemingen en hun werknemers hebben het voorbije anderhalf jaar fantastische inspanningen geleverd. Op die manier konden ze ondanks de coronacrisis niet enkel het hoofd boven water houden, ze konden zelfs goede resultaten behalen. Het hoeft dan niet te verwonderen dat deze bedrijven hun werknemers ook extra willen belonen. Maar hoe kan dat het best?

Begin mei 2021 had de regering al aangekondigd dat zij in het loonakkoord van 2021-2022 een “coronapremie” zou voorzien. Vanaf 1 augustus 2021 kunnen werkgevers deze voordelige premie effectief toekennen. Ondernemingen die tijdens de coronacrisis toch goede resultaten behaalden, kunnen hun werknemers een eenmalige extra premie van maximaal 500 euro netto geven. Dat mag boven de loonnorm van 0,4%.

Let wel, de coronapremie is geen bonus in geld. De premie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques. De consumptiecheques zullen worden uitgegeven door de klassieke aanbieders van maaltijd- en ecocheques: Edenred, Sodexo en Monizze. Zij vragen daarvoor een beperkte bijdrage. Werkgevers kunnen de coronapremie – de consumptiecheques dus – op dit moment al bestellen en ze van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 toekennen. Werknemers hebben tot 31 december 2022 de tijd om de cheques te gebruiken.

In tegenstelling tot de consumptiecheques die sommige werknemers in 2020 ontvingen, zullen er nu ruimere bestedingsmogelijkheden zijn. Het is de bedoeling dat de cheques niet enkel besteed kunnen worden in de horeca, cultuur- en sportsector, maar ook in alle kleinhandelszaken en grootwarenhuizen.

De coronapremie is zowel op sociaal als op fiscaal vlak erg interessant. Elke werknemer kan maximaal 500 euro netto aan consumptiecheques ontvangen. Dat bedrag is vrij van de normale sociale en fiscale lasten op loon. De werkgever betaalt enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. Concreet: 500 euro netto coronapremie betekent voor de werkgever een totale loonkost van 582,5 euro. De premie is volledig aftrekbaar als beroepskost.

Er gelden wel enkele kanttekeningen:

  • De coronapremie is voorbehouden voor bedrijven die “goede resultaten” boekten. Het begrip “goede resultaten” kan worden ingevuld door de paritaire comités of op ondernemingsvlak. Tenzij de sector de premie zou verplichten – wat tot nu toe voor geen enkele sector is gebeurd - ligt de eindbeslissing dus bij de werkgever. Zo kan een onderneming zelf bepalen of er financiële ruimte is.
  • De coronapremie is een collectief voordeel. Ze zal worden toegekend door een cao of door een individuele schriftelijke overeenkomst, maar moet in ieder geval worden gegeven aan alle werknemers, of minstens aan alle werknemers die behoren tot een bepaalde groep.

Nu er op 15 juli een nationaal loonakkoord is bereikt tussen de sociale partners, is de verwachting dat de meeste sectoren na de zomervakantie over een akkoord zullen gaan onderhandelen. Hoewel het weinig waarschijnlijk is dat de coronapremie dit jaar binnen sommige paritaire comités verplicht zal worden, is dit niet onmogelijk. In ieder geval kunnen werkgevers die dat willen, vanaf augustus de extra beloning toekennen.

Crowe Spark Legal volgt de evoluties op de voet en helpt u graag bij het uitwerken van een passend en motiverend loonbeleid voor uw werknemers.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?