30-09-2022

Sociale verkiezingen 2024… tijd voor actie

Sociale verkiezingen 2024… tijd voor actie

Op 1 oktober vangt de referteperiode aan om te bepalen of uw onderneming al dan niet sociale verkiezingen moet organiseren in 2024.

Om de vier jaar worden er sociale verkiezingen gehouden om een comité voor preventie en bescherming op het werk en/of een ondernemingsraad aan te stellen. Als uw onderneming gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstelt, dan moet u een comité voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Ondernemingen met gemiddeld minstens 100 werknemers moeten ook een ondernemingsraad oprichten.

De volgende verkiezingen vinden plaats in 2024. Dat lijkt nog ver weg maar dat is het niet. De berekening van het aantal werknemers in de onderneming gebeurt immers niet in 2024, maar op basis van het gemiddeld aantal werknemers over een referteperiode van 1 jaar. En die start al op 1 oktober 2022.

Wie moet sociale verkiezingen organiseren?

De wetgever bepaalt dat de sociale verkiezingen georganiseerd moeten worden op het niveau van een technische bedrijfseenheid (TBE). Dat begrip valt niet altijd samen met de juridische entiteit, zoals de nv, de bv, de vzw etc. Verschillende nv’s kunnen bijvoorbeeld samen één TBE vormen, waardoor ze groot genoeg worden om sociale verkiezingen te moeten organiseren.

Of verschillende bedrijven één TBE vormen, hangt af van economische en sociale criteria. Hebben ze een eigen personeelsbeleid en een aparte boekhouding? Zijn ze ver van elkaar verwijderd? Hebben ze een afzonderlijk zelfstandig dagelijks bestuur? Hebben hun personeelsleden gezamenlijke activiteiten?

Als de TBE minstens 50 werknemers telt, dan zal ze sociale verkiezingen moeten organiseren.

Hoe bepaalt u het gemiddeld aantal werknemers?

Om na te gaan of de drempel van 50 of 100 bereikt wordt, moet u rekening houden met het gemiddeld personeelsbestand tijdens de referteperiode.

Opgelet: daaronder vallen alle personen die in dienst zijn met een arbeids- of leerovereenkomst, ook leidinggevenden, flexi-jobs en studenten. Ook sommige uitzendkrachten tellen mee in de telling, al gelden voor hen specifieke regels.

Deeltijdse werknemers die minstens 3/4e werken, worden op dezelfde manier als voltijdse medewerkers geteld. Wie minder dan 3/4e werkt, telt mee voor een halve eenheid. Wie niet de hele referteperiode in dienst is, wordt pro rata meegeteld.

Wanneer start de referteperiode?

De referteperiode start op 1 oktober 2022 en eindigt op 30 september 2023.

Met andere woorden, telt uw onderneming de komende 12 maanden rond de 50 of 100 werknemers, dan houdt u er best rekening mee dat het gemiddelde personeelsbestand over deze periode zal bepalen of u al dan niet sociale verkiezingen moet organiseren in 2024. Aanwervingen, ontslagen, uitzendkrachten, deeltijdse tewerkstelling, etc. zullen in de komende periode allemaal een impact hebben op deze vraag.

Crowe Spark Legal staat u graag bij met al uw vragen over de sociale verkiezingen, over de dagelijkse werking van de overlegorganen, rechten en plichten van de personeelsafgevaardigden, enz. Zo weet u nu al waaraan u zich mag verwachten in 2024.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?