03-01-2023

Langdurig zieken: nieuwe procedure medische overmacht

In onze blog“Gewijzigde re-integratieprocedure voor arbeidsongeschikte werknemers” informeerden wij al over de recente wijzigingen van de re-integratieprocedure voor werknemers die door ziekte of ongeval lang afwezig zijn van het werk.

Wanneer een werknemer echter definitief ongeschikt is om zijn werk uit te voeren en er ook geen passend aangepast werk kan worden aangeboden, dan kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden wegens medische overmacht. Dat kan echter pas na het doorlopen van een specifieke procedure waarin de preventieadviseur-arbeidsarts tussenkomt. Deze procedure is in 2022 volledig losgekoppeld van het re-integratietraject. De vereiste dat men eerst het re-integratietraject moet doorlopen om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen wegens medische overmacht is vanaf nu dus verleden tijd.

Via de nieuwe procedure kunnen zowel de werkgever als de werknemer een onderzoek door de preventieadviseur-arbeidsarts aanvragen om na te gaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om terug aan de slag te gaan bij de werkgever. Er gelden wel 2 strikte voorwaarden om de procedure op te starten. Allereerst mag er logischerwijs geen re-integratietraject meer lopen. Daarnaast moet de werknemer ook minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt zijn. Periodes van werkhervatting van maximaal 14 dagen tellen hierbij mee.

Na het onderzoek moet de preventieadviseur-arbeidsarts beslissen of de werknemer al dan niet definitief arbeidsgeschikt is voor het overeengekomen werk. De werknemer die het niet eens is met de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts heeft de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Als er geen beroep wordt aangetekend, of na de bevestiging van de beslissing door de rechtbank, kunnen de werkgever en de werknemer of één van beide vaststellen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Let op, de beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht is geen ontslag. Als gevolg daarvan moet er geen opzeggingstermijn of -vergoeding worden nageleefd, al kunnen de partijen uiteraard steeds een regeling treffen.

Heeft u vragen over het verloop van deze procedure? Contacteer dan een van onze specialisten.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?