18-12-2023

2024: Een nieuw jaar, een nieuw arbeidsreglement!

Het nieuwe jaar brengt zoals steeds een aantal nieuwigheden op het vlak van personeelsbeleid met zich mee. Enkele wijzigingen traden in december 2023 al in werking, andere zullen vanaf 1 januari effect hebben. Hoe dan ook zorgen deze wijzigingen ervoor dat uw arbeidsreglement toe is aan een update.

In onze nieuwsbrief van 11 april 2023 las u ten eerste al dat vanaf 2024 ziektedagen tijdens een vakantieperiode niet langer het verlies van de vakantiedagen tot gevolg hebben. De werknemer die ziek wordt, zal de vakantie later nog kunnen opnemen.

Een aanpassing van het arbeidsreglement daarom nodig zijn. Het arbeidsreglement moet toelichten wat een werknemer moet doen in geval van ziekte tijdens vakantie:

  • De werknemer moet meteen het verblijfadres meedelen, als dat niet de gekende woonplaats is.
  • Er zal altijd een medisch attest moeten worden afgeleverd. De uitzondering waarbij de werknemer tot drie maal per jaar de eerste dag arbeidsongeschiktheid niet moet attesteren, is niet van toepassing.

Het arbeidsreglement zal ook moeten verduidelijken dat de werknemer de mogelijkheid heeft om te vragen dat de door ziekte “verloren” vakantiedagen, meteen kunnen worden opgenomen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. De werknemer die dit wenst, moet het verzoek ten laatste aan de werkgever bezorgen op het moment dat het medisch attest wordt overgemaakt. Wil de werknemer die vakantiedagen later op het jaar opnemen, dan moet dat niet uitdrukkelijk worden gevraagd.

Voor ondernemingen met minstens 50 werknemers zal het arbeidsreglement vanaf nu ook de naam van de vertrouwenspersoon moeten vermelden. Vanaf 1 december 2023 is het immers verplicht om één of meer vertrouwenspersonen aan te wijzen:

  • Als u minstens 50 werknemers tewerkstelt.
  • Of op verzoek van vakbondsafvaardiging of, als die er niet is, van de werknemers.

Ten slotte schreven we in onze nieuwsbrief van 24 januari 2023 al dat bedrijven met minstens 50 werknemers sinds 17 december 2023 om een intern meldingskanaal moeten voorzien in het kader van de verplichte klokkenluidersregeling. Als werkgever zal u moeten instaan voor duidelijke en toegankelijke informatie over de beschikbare meldingskanalen. Dat kan via een interne policy, maar ook door een aanpassing van het arbeidsreglement.

Kortom, er zijn meerdere reden om uw arbeidsreglement een facelift te geven.

Werkgevers die enkel wijzigingen opnemen ten gevolge van de nieuwe vakantieregels en de aanstelling van een vertrouwenspersoon, zullen hiervoor niet de normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moeten volgen.

Er moet enkel een kopie van het aangepaste arbeidsreglement aan iedere werknemer overhandigd worden (met ontvangstbewijs), en het nieuwe arbeidsreglement moet ook meegedeeld worden aan de bevoegde directie van het toezicht op de sociale wetten (via www.arbeidsreglement.belgie.be).

Wilt u bijzondere afspraken invoeren of informatie over uw klokkenluidersregeling, dan zal het wel nodig zijn om het arbeidsreglement via de ondernemingsraad of, als die er niet is, na raadpleging van het personeel in te voeren.

Crowe Spark Legal staat u graag bij met al uw vragen over de gewijzigde arbeidsreglementering en het arbeidsreglement. We maken er graag met u een zorgeloos 2024 van.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?