10-01-2023

Zaterdag blijft ook in 2023 een werkdag in het arbeidsrecht

In onze blog post van 5 september 2022 kondigden wij aan dat zaterdagen (naast wettelijke feestdagen en zondagen) volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2023 niet langer als werkdagen worden beschouwd.

Deze nieuwe regel zou mogelijk een belangrijke impact hebben op een aantal termijnberekeningen in het arbeidsrecht, aangezien de zaterdag in het arbeidsrecht steeds het statuut van een werkdag kreeg. Bijvoorbeeld, wanneer volgens de wet het ontslag om dringende reden moet worden gegeven binnen de drie werkdagen nadat de feiten bekend zijn, dan telde de zaterdag mee als werkdag.

We lieten in september al weten dat federaal minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, aan de Nationale Arbeidsraad gevraagd had om te bekijken of het niet opportuun was om de zaterdag in sociale zaken toch het statuut te laten houden van werkdag.

De minister had tot 1 januari 2023 tijd om een nieuwe wet te laten stemmen, en zo geschiedde.

De Wet van 26 december 2022 houdende de neutralisatie van artikel I.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand, voorziet dat ook vanaf 1 januari 2023 de zaterdagen werkdagen blijven in het arbeidsrecht. Op dat vlak blijft alles dus toch bij het oude in het arbeidsrecht!

Despite all care taken in the preparation of this text, imperfections remain possible and the information contained herein may be superseded by recent legislative changes. The content of this newsletter is for information purposes only and cannot be considered full legal advice. Accordingly, Crowe Spark Legal and the authors of this newsletter cannot be held liable for the legal completeness of our newsletters. For specific questions or information adapted to your personal situation, you can of course contact our office.

Want to hear about our unique approach?